Er efteruddannelse spild af penge?

Meget tankevækkende, pludselig at få at vide, at de fleste ledere ikke oplever nogen form for adfærdsændring hos de medarbejdere, der havde deltaget i efteruddannelse. Vi fik samtidig fik at vide, at vi i Danmark årligt bruger mere en 10 mia. kr. på efteruddannelse. Det er ret mange penge for ingenting – eller meget lidt.

Derefter fik vi en vurdering af denne ”kendsgerning” af en nydelig kvinde – Conny Bauer hedder hun vist – som mente at dette i vid udstrækning skyldes, at virksomhederne ikke følger op og sikrer, at det lærte bliver brugt og ikke har et klart mål for at medarbejderne uddannes. Denne udtalelse blev fulgt op med et klip fra interview med en medarbejder og leder fra Danske Bank, der fortalte at det har ført til, at nu uddannes chef og medarbejdere sammen og at der bliver lavet mål for det, der skulle komme ud af uddannelsen.

Tankevækkende! Ikke mindst for en ejerleder med en mindre virksomhed, hvor uddannelsesindsatsen kan være vanskelig at få passet ind i arbejdet og få finansieret. Det vil være nærliggende at tænke: ”Fint, så behøver vi ikke mere tænke så meget på det. Det virker jo alligevel ikke”.

Så enkelt er det efter min opfattelse ikke. Af mange grunde:

  • Ikke al uddannelse kan måles på den korte bane – uddannelsen giver medarbejderen format, selvtillid og almen indsigt, som giver værdi og indtjening på den lange bane
  • Uddannelse skal have et formål – meget konkret. Vi skal have løftet kvaliteten, fremstille nye produkter, arbejde med nye kunder etc.
  • Man skal lære på samme måde som man skal bruge sin lærdom. For medarbejdere i virksomhederne skal man jo ikke lære for at kunne sidde på skolebænken for at lytte. Man skal lære for at kunne gøre. Derfor skal man lære ved at gøre – naturligvis i en systematisk og gennemtænkt sammenhæng
  • Og det hele er ikke gjort med 2 dage på kursus hvorefter man går hjem og gør som man plejer. Læring tager tid – derfor skal det være en proces over en længere periode.

Så på sin vis er jeg enig med indslagets kommentarer. Men hvorfor laves der så ikke om på erhvervsskolesystemets pædagogik og uddannelsesmodeller? For stor en ”tanker” at vende. Sikkert! Men så kan det kun gå for langsomt at komme i gang, med det.

I mellemtiden kan ejerlederen i de mindre og mellemstore virksomheder tage ved lære og lade være med f.eks. at brænde 40.000 kr. af på et salgskursus over 2 dage uden at foretage sig yderligere. Så hellere springe salgskurset over – eller begrænse det til et par timer – og i stedet lave et systematisk coaching forløb over en længere periode, hvor medarbejderen trygt lærer at bruge det lærte og løbende lærer nyt!

Faktisk helt som man lærer som ejerleder, når man er medlem af et netværk med andre ejerledere,

Hilsen
Rolf B. Harsløf