Knap hveranden ejerleder vil ejerskifte inden for 5 år

Dette viser den tredje rapport under titlen “Ejerledelse i Danmark”, udarbejdet af professor Morten Bennedsen og professor Kasper Meisner Nielsen.

Rapporten bygger på en spørgeskemaundersøgelse blandt 13.539 ejerledere. Rapporten afdækker blandt andet ejerledernes største udfordringer i forbindelse med planlægning af ejerskifte: deres egen holdning til, at ejerskifte og alderdom hænger sammen, afklaring af virksomhedens økonomiske værdi, samt spekulationer om, hvad ejerlederen skal lave bagefter.

Tallene i rapporten viser også, at meget få ejerledere har en klar værdifastsættelse. En tredjedel ved ikke, hvad virksomheden er værd, og  blandt de øvrige ejerledere er  værdiansættelsen primært baseret på ejerlederens mavefornemmelse.

Disse fornemmelser kan være rigtige, men manglende dokumentation kan komplicere eventuelle ejerskifte forhandlinger.

Læs flere resultater fra rapporten her

Download hele forskningsrapporten “Ejerledelse i Danmark – Ejerlederne og ejerskiftet” her