Interessant ejerlederundersøgelse

Lige jør jul 2012 offentliggjorde Nykredit en undersøgelse af ejerlederes holdning til finansiering, internationalisering og meget andet. Meget interessant læsning. Som ejerleder kan du se, om dine problemer og holdninger ligner de andres og tage bestik heraf.

I indledningen skriver Nykredit:
“Nykredit har igen i år stillet skarpt på de danske ejerledere med ejerlederanalysen 2012. Ejerlederne er en interessant gruppe, fordi de udgør en stor del af det danske erhvervsliv. Faktisk udgør ejerledervirksomheder omkring 85 % af det danske erhvervsliv, hvorfor deres holdninger og handlinger er gode pejlemærker i forhold til vores samfundsøkonomi og erhvervsklima.

Hovedtemaet i Nykredits ejerlederanalyse 2012 er internationalisering, fordi vi har ønsket at undersøge, hvordan de danske ejerledere oplever og forholder sig til handel på tværs af landegrænser – og ikke mindst de muligheder og udfordringer, der følger med.

I tæt sammenhæng med hovedtemaet har vi desuden undersøgt ejerledernes syn på deres internationale konkurrencekraft, og hvad der skal til for at styrke den.

 Desuden har vi spurgt til ejerledernes oplevelse af deres finansieringsbehov – og samspillet med deres bank i den forbindelse. Svarene har vi sammenlignet med resultaterne fra ejerlederanalysen 2009, hvor vi også satte fokus 
på finansiering, for at se, om der har været en udvikling.

Endelig har vi spurgt om, hvilke forventninger ejerlederne har til deres bank.”

Læs hele undersøgelsen ved at klikke her!