Steen Petersen, ABC Byg Næstved Aps

Jeg synes det er rart at være med i ejerleder netværket pga. at det er nogle interessante emner der tages op. Det er rart at være sammen med andre ejerledere på tværs af faggrænser. Man får andre indfaldsvinkler til tingene.