Thomas Jørgensen, Thomas Jørgensen og Søn A/S

Ejerleder netværket giver en mulighed for at drøftes aktuelle emner med ejerledere fra andre brancher og derved får man nye impulser og nye løsninger med hjem fra møderne