Stok Emballage kan ikke få nok

I et interview med den administrerende direktør, Martin Frederiksen, omtales Stok Emballages resultat for 2009, en nysammensat bestyrelse og et stort ønske om at være forrest i konsolideringen på emballagemarkedet.

Artiklen ses her!