Undersøgelse af sociale medier

Selskabet SocialSemantic.eu har gennemført den største kortlægning af danske virksomheders brug af sociale medier. I denne får man er meget fint billede af den brug der gøres af forskellige typer af virksomheder- Undersøgelsen er gennemført i samerbejde med rådgivningsvirksomheder,
brancheforeninger og universiteter og bygger på næsten 1.300 svar!

Meget interessant, aktuel og lærerig læsning. Den kan downloades fra den hjemmeside, som du kommer til ved at klikke her!