Bo Kirkegaard, Anlægsgartnerfirmaet Kirkegaard A/S

Ejerleder netværket giver mig rigtig god sparring med ligesindede, om emner jeg ikke tager op i andre fora. Man kommer tæt på hinandens forretninger – og netop det er det givende, da vi er i samme ”båd”