Peter Schlippe, Hero Gears A/S

Ved hvert møde er der altid minimum en ting jeg kan tage med hjem og bruge. Netværket bliver bedre og bedre des mere man involverer sig i det, og des mere man kender medlemmerne i gruppen.