Torben Lindeschouw, Jypa A/S

Jeg udvikler et mere og mere dybtgående kendskab til en gruppe mennesker, som jeg kommer til at værdsætte og respektere mere og mere, og som – qua deres forskellighed fra mig – udvider min horisont og giver mig nye forretningsmuligheder.