Strategi, ejerskab og ejerskifte i ejerledede virksomheder

Center for ejerledede virksomheder har udbudt  uddannelse for ejerledere om ejerledelse som løber over 3 enkeltdage fra 8. juni til 14. oktober.

Formålet er at give ejerledere, ledere og familiemedlemmer i ejerledede virksomheder inspiration, viden og erfaring med opgaver, problemstillinger og udfordringer, der er forbundet med det at udvikle, lede og planlægge ejerskabet i en ejerledet virksomhed med mål om at skabe værdi eller realisere værdien for ejerne.
Hvis det har din interesse, så klik dig ind her og læs videre og meld dig til!